आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम सम्बन्धमा २०७३ माघ ७ गते अनियन्त्रित भिडले जिविसको कार्यालयमा गरेको तोडफोड र आगजनी को विरोधमा नुवाकोटको स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्बन्धि मिति २०७३।।८।।१२ गतेको निर्णय अनुसार संशोधित निर्णयहरुः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी सूचना नुवाकोटको प्रस्तावित स्थानीय तहहरु : २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका सहित १२ वटा स्थानीय तहहरु Notice for Users Committee Formation

Publications


Title Type Date Department Download
जिल्ला दररेट २०७४/०७५ Plan and Project, Publications 2074-05-22 प्राविधिक शाखा View Details Download
जिल्ला दररेट २०७४/०७५
गाविस सचिवहरुको विवरण २०७३/०७/०१ Publications View Details Download
गाविस सामाजिक परीचालकहरुको विवरण २०७३ Publications View Details Download
Numeric data of Social security report 2072/073 Publications 2072-05-09 Social Security Section View Details Download
Numeric data of Social security report 2072-73, Anusuchi 8
Income Expenditure of fiscal year 2071/072 Publications 2072-04-25 Account Section View Details Download
Income Expenditure of fiscal year 2071/072
Annual District Plan 2072/073 District Plan, Publications 2072-03-10 Planning Section View Details Download
Annual District Plan 2072/073
Environmental and Social Management Framework (ESMF) Publications 2070-09-06 Planning Section View Details Download
Environmental and Social Management Framework (ESMF) Project for Strengthening National Rural Transport Program (SNRTP)
दाङसिङ गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण Publications 2071-05-01 Social Security Section View Details Download
दाङसिङ गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
चाउथे गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण Publications 2071-05-01 Social Security Section View Details Download
चाउथे गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
चौघडा गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण Publications 2071-05-01 Social Security Section View Details Download
चौघडा गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
Skip to toolbar