नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७ आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण योजना तर्जुमा समिति बैठक सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम सम्बन्धमा २०७३ माघ ७ गते अनियन्त्रित भिडले जिविसको कार्यालयमा गरेको तोडफोड र आगजनी को विरोधमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना

चालु आ.व. ०७३/०७४ को लागि स्वीकृत योजनाहरुको संम्झौता गर्ने म्याद २०७४ ज्येष्ठ मसान्त सम्म मात्र भएको हुदा २०७४ आषाढ १ गतेदेखी आयोजनाहरु सम्झौता गर्न नसकिने ब्यहोरा सम्वन्धित उपभोक्ताहरुमा जानकारी गराईन्छ । साथै संम्झौता भएर कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको हकमा यही २०७४ आषाढ १५ गतेभित्र भुक्तानी लगिसक्नुहुन र सो भन्दा पछि भुक्तानीको लागि पेश भएका आयोजनाहरुको रकम भुक्तानी दिन जिल्ला समन्वय समिति वाध्य नहुने ब्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

Skip to toolbar