नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७ आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण योजना तर्जुमा समिति बैठक सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम सम्बन्धमा २०७३ माघ ७ गते अनियन्त्रित भिडले जिविसको कार्यालयमा गरेको तोडफोड र आगजनी को विरोधमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१९ योजना शाखा, सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन
आ.व. २०७१/०७२ को प्रगति समीक्षा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-०७ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन
आ.व. २०७०/०७१ को प्रगति समीक्षा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०५-२० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०/०७१ को प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन
आ.व. २०६९/०७० को प्रगति समीक्षा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०-०६-१० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०६९/०७० को प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन
Skip to toolbar