नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७ आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण योजना तर्जुमा समिति बैठक सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम सम्बन्धमा २०७३ माघ ७ गते अनियन्त्रित भिडले जिविसको कार्यालयमा गरेको तोडफोड र आगजनी को विरोधमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बर्सुन्चेत गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्सुन्चेत गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
वालकुमारी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वालकुमारी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
वागेश्वरी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वागेश्वरी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
आ.व. २०७०/०७१ को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण प्रकाशन २०७१-०४-२८ अर्थिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ को बार्षिक आम्दानी तथा खर्च विवरण
कल्याणपूर गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कल्याणपूर गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
गणेशस्थान गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गणेशस्थान गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
देउराली गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
देउराली गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७०-१२-०९ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका
आ.व. २०७१-७२ को लागि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा प्राथमिकता प्रकाशन २०७०-०८-३० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-७२ को लागि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा प्राथमिकता
आ.व. २०६९/०७० को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण प्रकाशन २०७०-०४-२८ अर्थिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०६९/०७० को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण
Skip to toolbar