गोपाल प्रसाद रेग्मी

पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी

शाखा : जि.वि.स.

टेलिफोन : 010-561220

इमेल : ddcnuwakot10@gmail.com

स्थायी ठेगाना : बिराटनगर, सुनसरी

कार्यकाल :


Skip to toolbar