नारायणकृष्ण श्रेष्ठ

पद : खरिदार

शाखा : जिन्सी

टेलिफोन : +977-9841548873, 010-560059

इमेल : ddcnuwakot10@gmail.com

स्थायी ठेगाना : बिदुर ४, नुवाकोट

कार्यकाल :


Skip to toolbar