कृष्ण प्रसाद पन्थी

नाम : कृष्ण प्रसाद पन्थी

पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी

टेलिफोन :+977 9851167855, 010-561220

जिल्लाको समष्टिगत आवधिक लक्ष्य
“सम्बृद्, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि दीगो शान्ति प्रवद्र्धन गरी आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्नु”

जिल्लाको आवधिक उद्धेश्य
“मुलुकमा सुशासन,सामाजिक न्याय र समावेसी विकास प्रक्रियामार्फत सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने तथा गरिवी घटाउने”

जिल्लाको दीर्घकालिन सोच
“समावेशी समाज नुवाकोटको अग्रगमनको आधार कृषिको व्यवसायिकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास”

Skip to toolbar