सूचना तथा समाचार


सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौडा, मकवानपुरको सूचना नं. ०१/२०७८-०७९ मिति २०७८/०५/१५ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यालयमा...
थप पढ्नुहोस ...अन्तरवार्ता लिने सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमति प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरको सूचना नं. ०१/२०७८-०७९ मिति २०७८/०५/१५ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यलयमा...
थप पढ्नुहोस ...

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७७-०७८

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७७-०७८

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७ Click-To-Download-District-Rate-Nuwakot-FY-075-76जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको नाम र सम्पर्क नम्बर

सि.नं कार्यालयको नाम ठेगाना फोन/फ्याक्स १ नुवाकोट जिल्ला अदालत विदुर ०१० – ५६०२३४ २ जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदुर ०१० –...
थप पढ्नुहोस ...नुवाकोटको सञ्चार माध्यामहरु, सम्पर्क व्यक्ति र मोबाइल नं.

सि.नं. सञ्चार माध्याम सम्पर्क व्यक्ति मोबाइल नं. टेलिभिजन १ टिभी त्रिशुली कपिलदेव खनाल ९८५१०-९३२९० एफएम/रेडियो २ रेडियो त्रिशुली ८८.४ मेगाहर्ज...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar