सूचना तथा समाचारनुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७७-०७८

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७७-०७८

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७ Click-To-Download-District-Rate-Nuwakot-FY-075-76जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको नाम र सम्पर्क नम्बर

सि.नं कार्यालयको नाम ठेगाना फोन/फ्याक्स १ नुवाकोट जिल्ला अदालत विदुर ०१० – ५६०२३४ २ जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदुर ०१० –...
थप पढ्नुहोस ...नुवाकोटको सञ्चार माध्यामहरु, सम्पर्क व्यक्ति र मोबाइल नं.

सि.नं. सञ्चार माध्याम सम्पर्क व्यक्ति मोबाइल नं. टेलिभिजन १ टिभी त्रिशुली कपिलदेव खनाल ९८५१०-९३२९० एफएम/रेडियो २ रेडियो त्रिशुली ८८.४ मेगाहर्ज...
थप पढ्नुहोस ...
नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण

नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको...
थप पढ्नुहोस ...आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जूमाका लागि आशय–पत्र

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नूवाकोट वस्तूगत विवरण सहितको आवधिक जिल्ला विकास योजना...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar