सूचना तथा समाचार
नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७७-०७८

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७७-०७८

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७

नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट २०७६-०७७ Click-To-Download-District-Rate-Nuwakot-FY-075-76जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको नाम र सम्पर्क नम्बर

सि.नं कार्यालयको नाम ठेगाना फोन/फ्याक्स १ नुवाकोट जिल्ला अदालत विदुर ०१० – ५६०२३४ २ जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदुर ०१० –...
थप पढ्नुहोस ...नुवाकोटको सञ्चार माध्यामहरु, सम्पर्क व्यक्ति र मोबाइल नं.

सि.नं. सञ्चार माध्याम सम्पर्क व्यक्ति मोबाइल नं. टेलिभिजन १ टिभी त्रिशुली कपिलदेव खनाल ९८५१०-९३२९० एफएम/रेडियो २ रेडियो त्रिशुली ८८.४ मेगाहर्ज...
थप पढ्नुहोस ...
नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण

नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar