प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४/०७५ प्रकाशन, योजना तथा परियोजना 2074-05-22 प्राविधिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४/०७५
गाविस सचिवहरुको विवरण २०७३/०७/०१ प्रकाशन २०७३-०५-१९ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविस सचिवहरुको विवरण २०७३/०७/०१
गाविस सामाजिक परीचालकहरुको विवरण २०७३ प्रकाशन २०७३-०१-१९ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविस सामाजिक परीचालकहरुको विवरण २०७३
आ.व. २०७२/०७३ संख्यात्मक सा. सु. विवरण प्रकाशन २०७२-०५-०९ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-७३ संख्यात्मक सा. सु. विवरण, अनुसुची ८
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण प्रकाशन २०७२-०४-२५ अर्थिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२-०३-१० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका
वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखा (ESMF) प्रकाशन २०७१-०९-०६ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखा (ESMF)
राष्ट्रिय ग्रामिण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP)
दाङसिङ गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दाङसिङ गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
चाउथे गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चाउथे गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
चौघडा गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चौघडा गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
Skip to toolbar