प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बर्सुन्चेत गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्सुन्चेत गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
वालकुमारी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वालकुमारी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
वागेश्वरी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वागेश्वरी गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
आ.व. २०७०/०७१ को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण प्रकाशन २०७१-०४-२८ अर्थिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ को बार्षिक आम्दानी तथा खर्च विवरण
कल्याणपूर गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कल्याणपूर गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
गणेशस्थान गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गणेशस्थान गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
देउराली गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण प्रकाशन २०७१-०५-०१ सामाजिक सुरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
देउराली गाविसको आ.व. २०७१-७२ सा. सु.नामावली विवरण
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७०-१२-०९ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका
आ.व. २०७१-७२ को लागि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा प्राथमिकता प्रकाशन २०७०-०८-३० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-७२ को लागि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा प्राथमिकता
आ.व. २०६९/०७० को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण प्रकाशन २०७०-०४-२८ अर्थिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०६९/०७० को वार्षिक यथार्थ आय व्यय विवरण
Skip to toolbar